Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
23.07.15  
การตรวจประเมินผลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ระยะสานต่อโครงการ ห้วงที่ 2  
การตรวจประเมินผลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ระยะสาน ต่อโครงการ ห้วงที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอชนแดน และวัดพระพุทธบทชนแดน...............................................  
อ่านต่อ  
23.07.15  
การมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้าน  
การมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้าน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านของผู้ประสบอัคคีภัย...................................................  
อ่านต่อ  
23.07.15  
เหตุการณ์เกิดอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน  
เหตุการณ์เกิดอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายใขเขตเทศบาลตำบล ชนแดน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 18.40 น.................  
อ่านต่อ  
16.07.15  
การออกดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก โดยพ่นหมอกควันฝอยละออง และใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลชนแดน  
การออกดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก โดยพ่นหมอกควันฝอยละออง และใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบล ชนแดน...................................................................................  
อ่านต่อ  
16.07.15  
การออกดำเนินการล้างท่อและรางระบายน้ำที่อุดตัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
การออกดำเนินการล้างท่อและรางระบายน้ำที่อุดตัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมรับการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะมาถึง เพื่อที่จะได้มีการระบายน้ำที่สะดวกไม่มีสิ่งอุดตันในรางระบายน้ำ เช่น ขยะ เศษใบไม้...............................  
อ่านต่อ  
 
1 2 3 4 5 6 7 8
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved